tekengrootte: -+

 

Zoeken:

 

Vacature:

Secretaris grondkamers en Kamer voor de Binnenvisserij


Vacaturegegevens:


Onderdeel:


grondkamers en Kamer voor de Binnenvisserij (Ministerie van Economische Zaken)

Standplaats:


Deventer, vestiging RVO.nl

Aantal uren:


36 uren per week

Functieschaal


BBRA 12

Contract:


Vast per 1-11-2017, vooraf gegaan door een tijdelijke aanstelling van 6 maanden

Benoeming:


Kroonbenoeming


Werkgebied:

De 5 regionale grondkamers en de Kamer voor de Binnenvisserij  zoeken per 1 januari 2017 een secretaris. De grondkamers toetsen onder meer pachtcontracten van landbouwgrond aan de huidige wet- en regelgeving. De Kamer voor de Binnenvisserij toetst overeenkomsten van huur- en verhuur van visrechten en verleent toestemming tot vergunning uitgifte met het oog op een doelmatige bevissing van binnenwateren. Op jaarbasis ontvangen de grondkamers ca. 19.000 pachtverzoeken en de Kamer voor de Binnenvisserij ca. 300.

Het secretariaat van de grondkamers en Kamer voor de Binnenvisserij is ondergebracht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in Deventer bij het team SJC (Secretariaat Juridische Colleges). Dit secretariaat ondersteunt de colleges van de grondkamers en de Kamer voor de Binnenvisserij bij administratieve, financiële en juridische zaken rondom de pachtregelgeving en visserijwetgeving. De 6 colleges hebben samen 2 secretarissen. De secretaris vervult een sleutelpositie tussen de ZBO’s en het SJC. Vanwege de benodigde grote en brede kennis en ervaring van de secretaris op het gebied van de pachtregelgeving en de visserijwet is een lange inwerkperiode noodzakelijk.
De colleges van de grondkamers en de Kamer voor de Binnenvisserij zijn ingesteld bij de wet. Zij zijn onafhankelijk van het ministerie en andere departementen. De voorzitters, de (plv.) leden en de secretaris worden benoemd door de Kroon.

Werkzaamheden:

De medewerker die wij zoeken fungeert als secretaris van de 5 regionale grondkamers en de Kamer voor de Binnenvisserij en treedt op in die gevallen waarin de wet dit voorschrijft. De secretaris heeft een onafhankelijke positie en vervult de volgende taken:

 • Beoordeelt c.q. laat beoordelen tot de colleges gerichte verzoeken op juridische en landbouw- en visserijkundige aspecten.
 • Bereidt beslissingen door de colleges voor, woont de vergaderingen en zittingen bij en adviseert dienovereenkomstig. Toetst hierbij te nemen beslissingen aan wettelijke voorschriften, beleidsregels en beginselen van behoorlijk bestuur.
 • Is verantwoordelijk voor de afronding van zaken die ter vergadering/zitting worden behandeld en bevordert een juiste afhandeling van zaken.
 • Schrijft de (tussentijdse) beschikkingen van zaken die ter vergadering zijn behandeld.

 • Onderhoudt goede contacten met de sector, het departement en met betrokken afdelingen van RVO.

 • Stimuleert en bevordert de rechtseenheid met inachtneming van de onafhankelijke positie van de juridische colleges.
 • Is mede verantwoordelijk voor de continuïteit en waarborgt de (juridisch inhoudelijke) kwaliteit van de taken.
 • Heeft als taak om de voorzitters en de leden van de colleges en hun plaatsvervangers bij te staan in gevallen waarin dat vereist wordt.
 • Is verantwoordelijk voor het beheer van het archief.


Kennis, vaardigheden en ervaring:

 • Afgeronde WO-opleiding Nederlands recht
 • Academisch werk- en denkniveau
 • Ruime ervaring met werkzaamheden op het terrein van de rechtsbescherming
 • Affiniteit met het onderwerp (pacht en/of binnenvisserij)
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Resultaatgericht zowel op kwantiteit als kwaliteit
 • Grote mate van flexibiliteit ten aanzien van het werkproces dat steeds verder wordt gedigitaliseerd
 • Voldoende computervaardigheden
 • Gericht op samenwerking en openstaan voor feedback
 • Gaat constructief om met verschillen in belangen en/of meningen


Meer informatie:

Voor meer informatie kun u contact opnemen met de secretarissen van de grondkamers, dhr. C. Lubbers (0570-668847) of dhr. G. Krekel (0570-669952)


Reageren:

Uw reactie en CV kunt u tot uiterlijk 16 januari 2017 sturen naar:
Grondkamers
T.a.v. de voorzitters
Postbus 363
7400 AJ  DEVENTER

Grondkamers

Laatste update: 08-06-2017

Tel: 088 042 42 42 (lokaal tarief)